ostermalm.kontorslokal-stockholm.se: Kontorslokal i Karlavägen

Kontorslokal i Karlavägen

Liksom Strandvägen är Karlavägen en esplanad på Östermalm. Gatan går från Birger Jarlsgatan till Oxenstiernasgatan. Gatan är till stor del en vardaglig gata med breda trottoarer och planterade träd. I den resterande delen av gatan är körfälten skilda åt av en bred allé bestående av en gångväg i mitten. På Karlavägen finns flera kända byggnader, häribland Arkitekturhögskolan KTH och Garnisonen. Från Karlavägen är är det bara ett stenkast till pulsen på Östermlam och dess gallerior och verksamheter. Stadsbussar passerar Karlavägen regelbundet.

 

Kontorslokaler kan ta olika form men innebär att företag hyr en lokal för kommersiell verksamhet eller kontor. Vanligtvis sitter flera företag under samma tak och lämpar sig till många medarbetare. I en kontorslokal där flera företag sitter kan kontorsdriften, så som reception och gemensamma ytor delas mellan företagen men också skötas individuellt. Det varierar beroende på företegen i lokalen. Innan man hyr en kontorslokal bör man fundera på det strategiskt geografiska läget. Hyran kan också variera beroende på var lokalen är belägen. Är du på jakt efter en kontorslokal så kan du börja din sökning genom att klicka på länkarna till höger.